Reklamace

Reklamační řád
Tento reklamační řád určuje podmínky uplatňování a vyřizování případných reklamací zboží zakoupeného v internetovém obchodě maxrounds.com. Další možné dotazy týkající se reklamací Vám rádi zodpovíme  e-mailem na info@maxrounds.com .


1. Základní ustanovení
Reklamační řád internetového obchodu maxrounds.com se vztahuje na zboží zakoupené v tomto obchodě, které bylo reklamováno před uplynutím záruční lhůty. Tento řád je v souladu s právním řádem ČR, zvláště pak s Občanským zákoníkem.  Zákazník, kterému bylo doručeno zboží zakoupené v internetovém obchodě maxrounds.com svým podpisem doručenky přejímá a vyslovuje souhlas se záručními podmínkami.


2. 100% záruka vrácení peněz
Pokud Vám zboží nebude vyhovovat, můžete jej do 1 měsíce od převzetí vrátit zpět bez udání důvodu. Vrácené zboží musí být:

  • the original non-damaged wrapping; unused; complete
  • the issued sale receipt or with a copy
  • your bank account number

Upon the receipt of the goods your money will be refunded directly into your account via bank transfer. The customer will bear the transportation costs related to the return of all goods.


3. Podmínky záruky
a) Doba trvání
Výrobky jsou určeny výhradně pro dekorační účely. Pro toto použítí se na výrobky vztahuje záruka 2 roky. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží.
b) Možnosti uplatnění záruky
O reklamaci nás prosím neprodleně informujte na emailu info@maxrounds.com before the return of the goods for warranty. Your claim will be reviewed and resolved individually. You will be informed about the resolution of your claim within 14 days of our receipt of your warranted goods.
Jako záruční závady nelze uplatnit mechanické nebo jiné poškození výrobku, které svědčí o zacházení s výrobkem v rozporu s určením výrobku nebo o neodborném a nešetrném zacházení s výrobkem.
Daňový doklad, který obdržíte se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.


4. Prodávající
Prodávající (maxrounds.com) je povinen vyřídit reklamaci prodaného zboží co nejrychleji, avšak nejpozději, v souladu s platnými předpisy, do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud se prodávající a zákazník vysloveně dohodnou jinak, pozbývá toto ustanovení platnost.


5. Zákazník
Pokud zákazník zjistí jakékoliv rozdíly mezi údaji na daňovém dokladu a skutečně dodaným zbožím, je povinen o těchto rozdílech, případně nesprávných údajích na daňovém dokladu neprodleně informovat prodejce (nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží). V případě, že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že jeho pozdější reklamace nebude uznána.


6. Závěrečná ustanovení
Reklamační řád internetového obchodu maxrounds.com je platný od 1. ledna 2008. Provozovatel uvedeného obchodu je oprávněn provádět změny tohoto řádu.