Reklamace

Reklamační řád
Tento reklamační řád určuje podmínky uplatňování a vyřizování případných reklamací zboží zakoupeného v internetovém obchodě maxrounds.com. Další možné dotazy týkající se reklamací Vám rádi zodpovíme  e-mailem na info@maxrounds.com .


1. Základní ustanovení
Reklamační řád internetového obchodu maxrounds.com se vztahuje na zboží zakoupené v tomto obchodě, které bylo reklamováno před uplynutím záruční lhůty. Tento řád je v souladu s právním řádem ČR, zvláště pak s Občanským zákoníkem.  Zákazník, kterému bylo doručeno zboží zakoupené v internetovém obchodě maxrounds.com svým podpisem doručenky přejímá a vyslovuje souhlas se záručními podmínkami.


2. 100% záruka vrácení peněz
Pokud Vám zboží nebude vyhovovat, můžete jej do 1 měsíce od převzetí vrátit zpět bez udání důvodu. Vrácené zboží musí být:

  • v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, kompletní
  • vráceno s námi vystaveným prodejním dokladem nebo jeho kopií
  • uveďte své číslo bankovního účtu

Po obdržení zboží Vám vrátíme peníze zpět převodem na Váš účet. Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese zákazník.


3. Podmínky záruky
a) Doba trvání
Výrobky jsou určeny výhradně pro dekorační účely. Pro toto použítí se na výrobky vztahuje záruka 2 roky. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží.
b) Možnosti uplatnění záruky
O reklamaci nás prosím neprodleně informujte na emailu info@maxrounds.com , a to ještě před odesláním reklamovaného zboží. Váš nárok posoudíme a individuálně vyřešíme. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat do 14 dnů od obdržení reklamovaného zboží.
Jako záruční závady nelze uplatnit mechanické nebo jiné poškození výrobku, které svědčí o zacházení s výrobkem v rozporu s určením výrobku nebo o neodborném a nešetrném zacházení s výrobkem.
Daňový doklad, který obdržíte se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.


4. Prodávající
Prodávající (maxrounds.com) je povinen vyřídit reklamaci prodaného zboží co nejrychleji, avšak nejpozději, v souladu s platnými předpisy, do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud se prodávající a zákazník vysloveně dohodnou jinak, pozbývá toto ustanovení platnost.


5. Zákazník
Pokud zákazník zjistí jakékoliv rozdíly mezi údaji na daňovém dokladu a skutečně dodaným zbožím, je povinen o těchto rozdílech, případně nesprávných údajích na daňovém dokladu neprodleně informovat prodejce (nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží). V případě, že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že jeho pozdější reklamace nebude uznána.


6. Závěrečná ustanovení
Reklamační řád internetového obchodu maxrounds.com je platný od 1. ledna 2008. Provozovatel uvedeného obchodu je oprávněn provádět změny tohoto řádu.