Mistrovství Evropy v praktické střelbě IPSC z brokovnice

Aleš Vondráček

V krátké době vám přiná­šíme další reportáž z vrcholné sportovní akce – Mistrovství Evropy v Praktické střelbě IPSC, tentokrát v brokovnici. Navíc se soutěž tohoto významu konala v ČR a to již podruhé (poprvé to bylo v roce 2004 ME IPSC pistole) a mj. se čekalo, jestli V. Vinduška obhájí titul Mistra Evropy… Tam jsme nemohli chybět ani my!

MISTROVSTVÍ EUROPY IPSC OPĚT V ČR!

Opařanská střelnice kousek od města Tábor je zvyklá na významné IPSC soutěže a kvality střelnice i organizátorů z Asociace Praktické Střelby ČR se mnohokrát osvědčily. Že si může troufnout i na nejvyšší evropskou úroveň – závod Mistrovství Evropy – prokázala v roce 2004, kdy se zde konalo ME v IPSC pistoli, na které střelci vzpomínají jako na velice povedenou akci. Věřím, že se proto většina ráda vrátila i v roce 2009 na další ME, tentokrát v IPSC brokovnici… 

JIHOČESKÝ KRAJ HOSTIL ELITU

Historicky třetí Mistrovství Evropy se ko­nalo pod záštitou vicehejtmana Jihočeské­ho kraje a s partnerstvím města Písku ve dnech 12. – 19. září 2009. Téměř tři stov­ky závodníků z dvaceti evropských a dal­ších čtyř zemí světa se přijelo poměřit na velmi pěkně postavený a připravený zá­vod, obsahující 22 střeleckých situací. Nejvíce nás samozřejmě zajímaly výkony českých střelců, protože očekávání byla oprávněně vysoká… a jejich výsledky ne­zklamaly, naopak v některých případech příjemně překvapily. Václav Vinduška obhájil svůj titul Mistra Evropy v divizi Open a také družstvo (ve složení Vinduška, Duchoň, Jedlička, Kazda) v soutěži týmů v této divizi vyhrálo. Výborné bylo první místo Tibora Ladiče v divizi Standard Manuál v kategorii Se­nior (celkově 7. místo) a ve stejné kategorii, ale v divizi Open obsadil druhé místo Miroslav Marek (9. místo v celkovém pořadí). Z dalších kvalitních umístění jmenujme 6. místo Přemysla Marka v div. Standard Manuál, 8. místo Filipa Lipovského v div. Open, a nejlepší z čes­kých střelců v divizi Standard byl na 14. mís­tě Martin Šmíd.