MAXROUNDS POWERMAG 700

Triumf hmotnosti a kapacity

Neustálé zdokonalování IPSC střelců v disciplínách samonabíjecí brokovnice nám jasně ukazuje, že k dosažení co nejlepších výsledků je velmi důležitá maximální úspora času a to zejména při „zásobování“ zbraně náboji. Tímto zásobováním jsou myšleny veškeré způsoby doplňování střeliva – jak doplňování zásobníkových trubic starších typů IPSC samonabíjecích brokovnic, tak výměna zásobníků u moderních a v současnosti nejperspektivnějších modelů, postavených na bázi útočných pušek řady Kalašnikov. Právě pro brokové „ kalašnikovy “ typu Saiga a Molot nedávno vznikly unikátní velkokapacitní zásobníky, jejichž vlastnosti možná způsobí další „zdokonalovací“ revoluci a posunou IPSC střelce do úplně jiné „ časové “ dimenze. 

Tentokrát však nebudeme hovořit o vzniku nového zbrojního produktu v „kuchyni“ nějakého známého výrobce zbraní nebo zbraňových doplňků, ale ukážeme si, jak to vy­padá, když parta nadšených střelců začne sama vyrábět co jí chybí, protože střelecký doplněk dle jejich představ prostě neexistuje… Jak bylo míněno na úvod, jedná se o velkokapacitní zásobníky pro ruské samonabíjecí brokovnice typu Saiga a Molot, což jsou dnes nejpoužíva­nější a zároveň nejúspěšnější zbraně pro IPSC. Vůči ostatním druhům zbraní používaným k IPSC sportovní střelbě (např. vůči samonabíjecím pistolím a puškám), byly samonabíjecí brokovnice vždy jakoby pozadu s kapacitou zásobníků a tím i s časem potřebným ke znovunabití, což je samozřejmě dáno velkými roz­měry brokového náboje. Právě čas dnes mezi špičkovými střelci nejvíce rozhoduje o výsledku a v případě brokovnic Saiga a Molot jsme pro­to byly svědky mnoha až bizarních pokusů, za účelem zvyšování kapacity klasických schránkových zásobníků. Sami členové Maxrounds tea­mu, o kterém bude dále řeč, takových pokusů udělali mnoho – nejdříve spojovali ruské plas­tové zásobníky a pak se odhodlali k výrobě pro­dloužených schránkových zásobníků z duralu. Tyto přerostlé „rohlíky“, jak jim říkali, se však ukázaly jako cesta nesprávným směrem, jelikož s nimi byla zbraň špatně ovladatelná. Pozornost se tedy obrátila k historicky osvěd­čenému řešení – k tzv. bubnovým zásobníkům, které mají přijatelné rozměry i při vyšší kapacitě. Bub­nové zásobníky pro brokovnice Saiga se již nějakou dobu vyrábějí v USA, ale jejich dostupnost byla a doposud je velmi problematická, především kvůli liknavos­ti dodavatelů a také kvůli různým legislativním překážkám. Navíc svými parametry stejně ne­vyhovovaly náročným požadavkům IPSC střelců a to zejména hmotností, životností, spolehlivos­tí funkce a kompatibilitou se zbraněmi.

MAXROUNDS TEAM

Přestože si pro sebe a později pro firmu vybra­li „cizozemsky“ znějící název v angličtině Maxrounds, všichni jsou Moraváci z Brna a kaž­dý z nich je nadšeným sportovním střelcem. Jejich nadšení pro IPSC disciplíny samonabíjecí brokovnice však přesáhlo běžnou mez a společnými silami se pustili do vývoje bubnového zásobníku pro brokovnice Saiga a Molot, který by splňoval jejich požadavky. Všichni členové Maxrounds teamu jsou profesně ze strojírenského oboru a na otáz­ku, co bylo impulsem k vývoji, jsme dostali jednoduchou a jasnou odpověď: chtěli jsme to pro sebe, nikde to nebylo a tak jsme s tím začali. Když už byly zásobníky na světě, tak se ukázalo, že je o ně velký zájem, ale kusově by se nevyplatilo je vyrábět. Maxrounds team tedy „rozběhl“ sériovou výrobu a tím vznikla firma Maxrounds, jejíž název vyjadřuje vše – maximum nábojů. Výroby se chopila jedna úspěšná brněnská strojírenská firma, která v rámci svých aktivit disponuje výrobním zařízením na špičkové úrovni (mimo jiné produkuje přesné součástky pro automo­bilový a letecký průmysl ).Vývoj začal v břez­nu 2008, sériovou výrobu se podařilo spustit již za sedm měsíců a nový bubnový zásobník na 20 brokových nábojů ráže 12 byl nazván PowerMag 700. Spolu s výrobou byla zavedena také efektivní a výhradně vlastní distribuce do celého světa, aby zákaznici firmy Maxrounds nemuseli čekat měsíce (a někdy i roky), jak tomu často bývá např. při dovozu z USA.

POWERMAG 700

Bubnový zásobník PowerMag 700 byl od počátku navrhován tak, aby netrpěl všemi výše zmíněnými neduhy obdobných zásobníků z USA a dle vyjádření Maxrounds teamu, byl prostě konstruován „střelci pro střelce“. Prvním z nedostatků konku­rence a vlastně „rodovou“ nevý­hodou všech bubnových zásob­níků, je vyšší hmotnost bubnové podávači konstrukce, která pak nadměrně omezuje manévrovatelnost se zbraní. Např. konkurenční americké zásobníky mají při stejné kapacitě prázdnou hmotnost od 2,3 do 2,6 kg, i když jsou vyrobeny převážně z lehké hliníkové slitiny. I přes použi­tí lehkého hliníku se totiž v jejich případě ne­podařilo vyladit konstrukci natolik, aby byla na maximum odlehčená. Základním mottem při vývoji PowerMagu tedy bylo totální snížení hmot­nosti a protože se hmotnost nakonec podařilo snížit na neu­věřitelně nízkou úroveň, použil se její parametr přímo do názvu jako hrdý symbol – ano, zásobník PowerMag 700 váží pouhých 700 gramůa tím je nejlehčí svého typu na světě. To samozřejmě zname­nalo mnoho úsilí a probdělých nocí při návrhu dimenzace všech součástí, použití těch nejja­kostnějších materiálů a nasazení nejdražších výrobních technologií. Vždy po konstrukčním krůčku vpřed následovalo důkladné otestování životnosti a jen při vývoji PowerMagu bylo spotřebováno přes 20 000 ks různých bro­kových nábojů ráže 12. S kvalitou materiálů a výroby samozřejmě souvisí i požadovaná život­nost a pro dosažení vysoké spolehlivosti využil Maxrounds team osvědčené konstrukční princi­py, ke kterým přidal zlepšující a zcela originální prvky. Nakonec zbývalo vyřešit kompatibilitu zásobníků se zbraněmi, což znamená, aby bylo možné PowerMag bez problémů funkčně nasa­dit do drtivé většiny zbraní Saiga nebo Molot. To se mimochodem ukázalo jako docela náročný úkol, protože díky ruskému stylu produkce mají např. brokovnice Saiga, až milimetrové rozdíly v rozměrech zásobníkové šachty a stejně tak i ve výšce záchytu zásobníku. Při řešení toho­to problému se udělal určitý průměr z rozměrů deseti exemplářů zbraní a ten byl ještě upraven podle jejich „nejčastějšího výskytu“, tedy jak se rozměry „ Ivanovi “ nejčastěji povedou. Abychom se ale Váni nějak nedotkli, tak pro objektivitu musíme dodat, že i přes zmíněný styl produkce jsou ruské samonabíjecí brokovnice postavené na bázi systému Kalašnikov, stále tím nejlepším na trhu ve své kategorii. 

KONSTRUKCE

Základní nosné díly PowerMagu 700 tvoří přední a zadní krycí kotouč. Kotouče jsou spojeny třemi přepážkami a do vzniklého meziprostoru je ulo­žen kompletní bubnový podávači mechanizmus. Oba kotouče mají zevnitř po obvodu vyfrézované drážky k vedení nábojů, přičemž v zadním kotouči je vodící drážka opatřena oboustranným zahloubením pro okraje nábojnic. Na vodící drážky nábojů navazují vyváděcí rampy – přední rampa obsahuje hák pro uchycení zásobníku ve zbrani a je čtyřmi šrouby zvenčí přiroubovaná k přednímu kotouči, zadní rampa má výstupek pro páčku záchytu zásobníku a k zadnímu kotouči ji (zezadu) taktéž upevňují čtyři šrouby. Zadní vyváděcí rampa je na vrchním konci uzavřena zásobníkovou vývodkou z nerezového plechu. Bubnový podávací mechanizmus pracuje s podávacím vřetenem poháněným tzv. budíkovou pru­žinou, tedy s pružinou tvaru spirály, navinutou kolem centrální osy zásobníku. Vnitřní konec poháněči „budíkové“ pružiny zapadá do drážky v centrální ose a vnější konec zapadá do fixační­ho čepu, který je zevnitř připevněn k zadnímu krycímu kotouči. Podávači vřeteno se skládá ze dvou spojených ozubených kol, do jejichž vybrání (mezi zuby) se ukládají náboje. Přední ozubené kolo vřetene má uprostřed (v ose otá­čení) zalisovanou ocelovou vodící trubici a touto trubicí je vřeteno navlečeno na centrální ose zásobníku. Vodící trubici na ose zajišťuje šroub předpětí (červík na imbusový klíč) a přes tento šroub se tedy přenáší tlak poháněcí pružiny z centrální osy na vřeteno. K přednímu ozubenému kolu vřetene je uchycena také ojnice podavače, na jejímž vrchním konci je připevněn podavač. Podavač se skládá z plastového těla podavače, hlavy podavače a zadní vodící kladky, pohybující se v drážce pro dna ná­bojů v zadním krycím kotouči.

JAK TO FUNGUJE

Zásobník PowerMag 700 se samozřejmě plní shora přes vývodku jako běžné schránkové zá­sobníky) a tato činnost se provádí nejsnadněji, pokud si zároveň otáčíme podávacím vřetenem proti tlaku poháněči pružiny. Jakmile začnou náboje přecházet z vyváděcí rampy do bubnu, ojnice podavače se sklopí a podavač zapadne do jednoho z půlkruhových vybrání v podávacím vřeteni. Do dalších vybrání v ozubených kolech podávacího vřetene, se pak ukládají následující náboje a při tom všem pochopitelně dochází k napínání poháněči pružiny, až do naplnění zásobníku na plnou kapacitu 20 nábojů. Přesně opačným způsobem zásobník funguje při střelbě, kdy jsou náboje vytlačovány z vývodek závě­rem – napnutá poháněči pružina působí na po­dávači vřeteno a to svými zuby unáší náboje ve vodících drážkách předního a zadního kotouče, až se dostanou do prostoru mezi vyváděcí rampy a nahoru k vývodkám zásobníku. Poslední čtyři náboje v zásobníku nakonec k vývodce vytlačí oj-nice s podavačem, která se díky excentrickému uložení na podávacím vřeteni zvedne a zaběhne mezi vyváděcí rampy.

HODNOCENÍ, NÁZORY A ZKUŠENOSTI

■ Při návštěvě výrobních prostor,

kde firma Maxrounds produkuje své zá­sobníky, jsme museli doslova smeknout před strojovým vybavením, měřícími přístroji a celkově vynikající organizací výroby. Nejmodernější CNC obráběcí centra, nejdražší měřící přístroje, tepel­né upínání nástrojů a skvěle vyškolení pracovníci, kteří o své práci vědí vše a dokáží o ní s nadšením hovořit. To­mu všemu odpovídá naprosto precizní zpracování PowerMagů a jak jsme se dozvěděli, při tom, jak jsou konstruo­vané a z jakých materiálů se zhotovují, by je nešlo bez takového zázemí vůbec vyrobit.

■ Hlavním materiálem,

z něhož se vyrábí drtivá většina součástí zásobníku PowerMag 700, je ta nejpevnější a zá­roveň nejlehčí slitina hliníku, jakou lze dostat na evropském trhu s hutním ma­teriálem. Jedná se o tzv. letecký dural, používaný na důležité (dražší) součásti pro automobily a především při výrobě civilních a vojenských letadel.

■ Jednodušší

tedy bude vyjmenovat, jaké součásti zásobníku PowerMag 700 nejsou vyrobeny z leteckého duralu: vývodka zásobníku je z nerezového ple­chu, vodící trubice podávacího vřetene je z nerezové oceli, všechny pevnostní spojovací šrouby jsou ze zušlechtěné oceli (stejně jako šroub předpětí), polo­hovací kolíky přepážek kotoučů taktéž, tělo podavače a vodící kladla podavače jsou z pevného plastu, hlava podavače se vyrábí ze super odolného polymeru typu Peek a poháněči pružina se samo­zřejmě zhotovuje z kvalitní pružinové oceli.

■ Na každé konstrukční partii

zásob­níku PowerMag 700 je patrná naprostá posedlost odlehčováním a úsporou po­čtu součástí. Všude, kde to bylo z pev­nostního hlediska možné, tak byl vyvrtán odlehčovací otvor, rozměry minimalizová­ny a díly jsou spojovány minimem šrou­bů, i za cenu velmi náročného obrábění. Např. duralovými přepážkami kotoučů

o tloušťce 5 mm prochází přes celou jejich délku 48 mm, jeden extra dlouhý a tenký spojovací šroub, vyráběný na zakázku v Německu. A navíc, těsně po obou stranách tohoto otvoru najdeme 8 příčných otvorů odlehčovacích … Vrtat tak dlouhý přesný otvor do úzké součás­ti ze slitiny hliníku, to je v sériové výrobě vskutku husarský kousek.

■ Konstrukčně

bychom zásobníku PowerMag 700 vytkli pouze nízkou odolnost proti vnějším nečistotám, kvůli nekrytému uložení nábojů, což by zřejmě velmi vadilo policistům nebo vojákům, při použití v bojových podmínkách. Pro ozbrojené složky je však možné připravit verzi se speciálním průhledným krytem.

■ Řešení

podávacího vřetene, uložené­ho na zvláštní vodící trubicí, umožňuje díky šroubu předpětí snadno nastavit optimální tlak poháněči pružiny a pří­padně dovoluje pružinu úplně uvolnit, pokud by se zásobník delší dobu nepoužíval. Předpětí poháněči pružiny se reguluje po povolení šroubu předpě­tí na vodící trubici ( imbusovým klíčem ), při současném zablokování centrální osy, vlivem nasazení druhého imbusového klíče, do regulačního šroubu centrál­ní osy (jeho hlava se nachází uprostřed zadního krycího kotouče). Tato operace se samozřejmě provádí s prázdným zásobníkem a podavačem v horní úvrati. Otáčením regulačního šroubu dojde

k nastavení tlaku pružiny a po dosažení požadované hodnoty se opět utáhne šroub předpětí.

■ Tlakem poháněči pružiny

lze totiž ovlivnit rychlost funkčního cyklu zbraně, jelikož sloupec nábojů tlačí zespodu na závorník a tím jej částečně brzdí dle předpětí pružiny. Střelec si tak díky zásobníku PowerMag může snad­no vyladit funkční cyklus dle výkonu (gramáže) nábojů – např. při střelbě lehkou náplní pružinu mírně uvolní, aby sloupec nábojů zbytečně nebrzdil závěr a zbraň spolehlivě fungovala. Při střelbě výkonným střelivem se pak poháněči pružina více předepne, nejen aby stači­la podávat při rychlejším funkčním cyklu, ale současně aby sloupcem nábojů přibrzďovala závěr a tím částečně zmenšovala zpětný ráz.

■ Pokud je předpětí

poháněči pružiny nastaveno jak má (např. pro brokovnici Saiga 12 a středně těžké náplně jsou doporučovány dvě otáčky klíčem od tzv. mrtvého stavu), tak podávači mechaniz­mus pracuje výrazně rychleji než funkční cyklus zbraně a střelec skutečně může střílet natolik rychle, jak stačí „mačkat“ spoušť. Tento fakt a zároveň celkovou spolehlivost několika zásobníků Power­Mag 700, jsme si bohatě vyzkoušeli na střelnici se zbraní Saiga 12K. Během vystřelení 250 ks nábojů nedošlo k žád­né závadě a jediné, co jsme zjistili, byla skutečnost, že větší počet zásobníků PowerMag 700 je nebezpečný pro zbraň samotnou, pokud se střelec neu­drží „na uzdě“. Prostě hrozí totální přehřátí zbraně… Firmě Maxrounds

a jejím zásobníkům PowerMag 700 tedy prorokujeme šťastnou budoucnost a obchodní úspěch.