Cívkový zásobník – Maxrounds

Ing. Jiří Fencl „ Zvýšení bojeschopnosti pro speciální jednotky, nebo nejnutnější příslušenství pro střelce IPSC? “ ptá se v úvodu svého článku v SWM č. 9/2009 autor László Tolvaj. A my odpovídáme: Spíš to druhé. Problém rychlého dobíjení brokovnice trápí brokové střelce už řadu let. Důkazem mohou být různé druhy rychlonabíječů klasických bro­kovnic s trubicovou nábojovou schrán­kou pod hlavní, stejně jako dlouhé a ješ­tě delší schránkové zásobníky pro brokovnice typu AK nebo SPAS. Zhruba před deseti lety se poprvé objevily ruské samonabíjecí brokovnice Saiga 12 a o něco později jim velmi podobné brokovnice Molot Vepr 12, oboje zahrnované právě do rodiny AK. Tyto zbraně si velmi rych­le získaly velkou oblibu u brokových střelců IPSC, po dobrém vyladění ze­jména pro svou spolehlivost a odol­nost, a ovšem také pro svůj schránkový zásobník. Pro tyto zbraně je určen také velkokapacitní cívkový zásobník firmy Maxrounds s označením PowerMag 700 na 20 nábojů ráže 12×76, který se ne­dávno objevil na trhu. Zásobník je složen ze dvou bočnic o průměru 155 mm, dvojité cívky s po­lokruhovými vybráními pro uložení ná­bojů po obvodu, speciálně konstruova­ného podavače se spirálovou pružinou a dvoudílných, na bočnice přišroubova­ných kovových vývodek, kterými se za­vádí zásobník do zásobníkové šachty zbraně. Kovové díly jsou – kvůli nízké hmotnosti – z leteckého duralu, frézova­né na CNC strojích z plného materiálu. Plochá spirálová ocelová pružina s po­davačem z vysoce odolného plastu Peek vyvozuje velmi seriózní podávači sílu, kte­rou je pak ovšem zase třeba překonávat při plnění zásobníku náboji. Na osu zásobníku lze namontovat ocelový klip k jeho zavěšení na opasek; dodává se jako součást příslušenství. Při plnění zásobníku se náboje zasou­vají kováním pod zadní chlopně vývodky a palcem se stlačují dovnitř jako při plnění běžného schránkového segmento­vého zásobníku. Po zasunutí určitého po­čtu nábojů, když odpor poněkud vzros­te, lze zasouvání eventuálně pomoci ručním pootáčením vnitřní cívky proti po­měrně silnému „ hodinovému peru „. Do zásobníkové šachty zbraně se zá­sobník zasouvá obvyklým způsobem, přičemž nezáleží na tom, zda má zbraň prodlouženou šachtu, nebo nemá. Pokud je při tom závěr v zadní poloze, nabije se hned po jeho vypuštění první náboj do komory hlavně. Spolehlivá funkce auto­matiky (a tudíž i zásobování) zbraně ovšem především předpokládá použití správného střeliva – obecně se pro bro­kovnici Saiga  nedoporučuje menší gra­máž než 32 g – a tomu odpovídající na­stavení plynového regulátoru zbraně. Pro brokovnice Saiga se použije zá­sobník v základní firmou dodávané konfiguraci, pro brokovnice Molot Vepr 12 je ale třeba aplikovat na zásobník konverzi pro tuto zbraň, která se dodává a platí zvlášť. Konverze se montuje podle návo­du jako náhrada originálních součástí vývodek pro Saigu. Cena konverze ale není zanedbatelná, udává se o něco vyšší, než je polovina ceny celé soupravy dvou „ saigových “ zásobníků včetně kufru. V hliníkovém kufru se dodávají dva bubnové zásobníky a příslušenství ( kli­py k zavěšení na opasek, sada klíčů včetně klíče k nastavení předpětí hnací pru­žiny a sada nálepek ) – tzv. Full Package. Lze ale dodat také pouze jeden zásobník se stejným příslušenstvím jako Haif Package. Ve výstelce kufru je upraveno také lůžko pro vysoce účinnou úsťovou brzdu Maxrounds.  
Zásobník Maxrounds PowerMag 700
určení pro brokovnice Saiga 12
a Molot Vepr 12 (s konverzí) pro náboje 12×67,5 mm, 12×70 mm
prázdná Hmotnost 700 g
vnější průměr hubnu 155mm
celková výška s vývodkami 228 mm
tloušťka bubnu 81 mm
kapacita 81 mm
materiál letecký hliník, ocel, plast