II. Extreme Euro Open June 4-6, 2009 Czech Republic